Program MEDEVAC v Zambii

ZAMBIE

Program MEDEVAC v Zambii


Zambie je dlouhodobě jednou z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. V květnu 2022 se v Praze konalo Africké zdravotnické fórum – při této příležitosti jsme byli osloveni jak velvyslancem pro Zambii, panem Pavlem Procházkou, tak i přímo ministryní zdravotnictví Zambie, paní Sylvií Masebo. Paní ministryně rovnou vytyčila nejpotřebnější specializace: ORL a traumatologie/ortopedie, později jsme byli osloveni ohledně dětské kardiochirurgie. Na základě rekognoskační mise uskutečněné téhož roku, probíhají všechny domluvené aktivity, a to stáže zambijských lékařů u nás a mise českých lékařských týmů v partnerských nemocnicích v Mongu a Lusace.


2022

  • rekognoskační mise v oborech traumatologie, otorhinolaryngologie, dětská kardiochirurgie


2023

  • vysílání lékařských týmů ve specializacích traumatologie ve spolupráci s FN Olomouc, FN Královské Vinohrady a FN Brno, ORL ve spolupráci s FN v Motole
  • stáže zdravotníků ze Zambie v České republice