O PROGRAMU POMOC NA MÍSTĚ

Podporujeme projekty v zahraničí určené na asistenci uprchlíkům.


Program Pomoc na místě (celým názvem Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů) vznikl v roce 2015 jako reakce na válku v Sýrii a vlnu migrace, která se v návaznosti na ní vzedmula.


Od roku 2015 se Pomoc na místě zaměřuje na tři prioritní regiony – Blízký východ, severní Afriku a Sahel a region západního Balkánu. V těchto oblastech se kromě bilaterální spolupráce Ministerstvo vnitra snaží pro zvýšení dopadu intervencí realizovat též projekty ve spolupráci s ostatními členskými zeměmi Evropské unie.

700

mil. na podporu projektů


350

tis. osobám poskytnuta pomoc


61

tis. uprchlíkům zajištěna nová střecha nad hlavou


Mise & hodnoty

Stálý program Pomoc na místě spravuje odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a spolu se zdravotně humanitárním programem MEDEVAC tvoří zahraniční pomoc Ministerstva vnitra. Z programu Pomoc na místě jsou podporovány projekty v zahraničí určené na asistenci uprchlíkům v místě jejich prvního vysídlení, osobám vnitřně vysídleným a osobám, které se navrátily do země svého původu. Dále jsou realizovány projekty na posilování azylového a migračního systému, ochrany hranic a na boj proti převaděčství a obchodování s lidmi. Implementačními partnery jsou vlády, mezinárodní organizace a mezinárodní nevládní organizace.


BLÍZKÝ VÝCHOD


Na Blízkém východě podpořila Pomoc na místě projekty zejména v Jordánsku a v Iráku. Od roku 2015 do roku 2018 byly projekty zaměřeny zejména na budování infrastruktury v uprchlických táborech. V Jordánsku Pomoc na místě podporuje tábory pro syrské uprchlíky Azraq a Zatárí, v Iráku přispěla za zlepšení podmínek v táborech pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo a podpořila též obnovu zdravotnické infrastruktury.


V roce 2019 bude z Pomoci na místě podpořena zdravotní péče a vzdělání pro syrské uprchlíky v Jordánsku. Z Pomoci na místě jsou poskytovány též pravidelné příspěvky do evropského Regionálního programu rozvoje a ochrany (RDPP) pro Blízký východ.AFRIKA


V Africe pomoc na místě podporuje zejména stabilizaci uprchlíků, vnitřně vysídlených osob, navrátilců a dalších osob v pohybu v Mali, Nigeru, Čadu a Pobřeží slonoviny. V Libyi Pomoc na místě podpořila posílení funkčnosti libyjské pobřežní a námořní stráže.


Z Pomoci na místě jsou poskytovány též příspěvky do regionálních programů rozvoje a ochrany (RDPP) pro severní Afriku a Africký roh.


BALKÁN


V letech 2015 až 2018 podpořila Pomoc na místě na západním Balkáně projekty v Severní Makedonii, Srbsku a Bosně a Hercegovině. Projekty se zaměřovaly zejména na budování azylových a migračních systémů jednotlivých zemí a na ochranu hranic.


V roce 2019 Pomoc na místě poskytla finanční prostředky Severní Makedonii na pořízení specializovaného vybavení nezbytného pro boj proti nelegální migraci, pašování a obchodování s lidmi.