Stálý zdravotně humanitární program Ministerstva vnitra ČR

Zaměřujeme se na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v krizových oblastech ve světě.

O PROGRAMU

MEDEVAC je stálý zdravotně humanitární program České republiky, který se od roku 1993 zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených migrací, zatížených velkým množstvím uprchlíků nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům, kteří se nacházejí ve vážném zdravotním stavu, nebo jim jejich zdravotní stav neumožňuje vést důstojný život. Program MEDEVAC se zaměřuje na pacienty s takovým typem onemocnění, které si nevyžádá intenzivní léčbu v řádech několika let, ale jedná se o pacienty, pro které léčení v České republice nebo v zahraničí znamená podstatnou změnu jejich zdravotního stavu (záchranu života nebo zásadní zvýšení kvality života).VÍCE INFORMACÍ


Jak pomáháme

 • vysíláme české lékařské týmy do zahraničí
 • školíme zahraniční zdravotnický personál
 • realizujeme zdravotně humanitární evakuace
 • podporujeme projekty na budování zdravotnické infrastruktury

Lékařské specializace programu

 • dětská kardiochirurgie, 
 • fyzioterapie, 
 • gynekologie, 
 • infektologie, 
 • neurochirurgie, 
 • oftalmologie, 
 • ORL, 
 • ortopedie, 
 • plastická a rekonstrukční chirurgie, 
 • traumatologie

“Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím”

ARTHUR SCHOPENHAUER NĚMECKÝ FILOZOF 1788 – 1860