Program MEDEVAC v Ukrajině

UKRAJINA

Program MEDEVAC na Ukrajině


Působení programu MEDEVAC na Ukrajině začalo v roce 2014 a to v reakci na nepokoje na Majdanu. V letech 2014-2015 bylo v rámci programu převezeno do ČR na léčení zhruba 50 pacientů, kteří byli na Majdanu zraněni. Po zaléčení a převozu pacientů zpět na Ukrajinu program MEDEVAC pokračoval v podpoře jejich zotavení a začal rozvíjet spolupráci s Ukrajinou v oblasti rehabilitace a fyzioterapie.


Po eskalaci konfliktu s Ruskem v únoru 2022 byla Ukrajině v rámci programu MEDEVAC poskytována urgentní humanitární zdravotní pomoc a to na základě Usnesení vlády č. 131 ze dne 25. února 2022 o poskytnutí mimořádné pomoci Ukrajině. Dále bylo Usnesením vlády č. 855 ze dne 12. října 2022 (o Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v letech 2023 – 2025) alokováno pro Ministerstvo vnitra 120 mil. Kč ročně, ze kterých připadlo na pomoc Ukrajině v rámci programu MEDEVAC indikativně 45 mil. Kč. Tato pomoc byla poskytována na základě požadavků ukrajinských nemocnic, Velvyslanectví Ukrajiny v ČR nebo neziskových organizací ve formě stáží zdravotnického personálu z Ukrajiny v ČR, školení zdravotnického personálu a realizací lékařských misí na Ukrajině (za předpokladu adekvátní bezpečnostní situace na Ukrajině), podpory projektů zaměřených na zdravotnictví (zejm. mezinárodních nevládních organizací), přímé materiální podpory (zdravotnický spotřební materiál) a přijetí vybraných osob na léčení a rehabilitaci do ČR (vč. jejich rodinných příslušníků).

2014

 • evakuace 39 osob na léčení do ČR (a 2 rodinní příslušníci)


2015

 • evakuace 10 osob na léčení do ČR (a 3 rodinní příslušníci)
 • stáž ukrajinského lékaře v ČR (FN Ostrava) ve specializaci popálenin


2016

 • evakuace 2 osob na léčení do ČR
 • stáž zdravotníků z Ukrajiny v ČR (VFN a FN Bulovka) ve specializaci fyzioterapie


2017

 • evakuace 1 osoby na léčení do ČR
 • rekognoskační cesta specialistů (VFN a FN Bulovka) za účelem zjištění možností další spolupráce ve specializaci fyzioterapie
 • školení fyzioterapie v Kyjevě (VFN a FN Bulovka)
 • stáž zdravotníků z Ukrajiny v ČR (VFN a FN Bulovka) ve specializaci fyzioterapie


2018

 • 2 školení fyzioterapie v Kyjevě (VFN a FN Bulovka)
 • 2 stáže zdravotníků z Ukrajiny v ČR (VFN a FN Bulovka) ve specializaci fyzioterapie


2019

 • 2 školení fyzioterapie a ergoterapie v Kyjevě (VFN a FN Bulovka)
 • 2 stáže zdravotníků z Ukrajiny v ČR (VFN a FN Bulovka) ve specializaci fyzioterapie


2020

 • online školení nemocniční infektologie související s pandemií covid-19


2021

 • online školení fyzioterapie pacientů s Covid-19
 • 2 stáže zdravotníků z Ukrajiny v ČR (VFN a FN Bulovka) ve specializaci fyzioterapie


2022

 • stáž ukrajinské lékařky v ČR (FNKV) ve specializaci popálenin
 • peněžní dar ve výši 5 mil. Kč (Ukrajinský červený kříž)
 • 11 dodávek materiální pomoci (zdravotnický spotřební materiál) ve výši zhruba 37 mil. Kč pro nemocnice na Ukrajině
 • evakuace 3 osob na léčení do ČR (a 2 rodinní příslušníci)


2023

 • 4 stáže ukrajinských lékařů v ČR (FN Brno, CKTCH, FNHK, FNKV, VFN) ve specializaci anesteziologie, fyzioterapie, chirurgie, onkologie a popálenin
 • 1 rekognoskační cesta specialistů (FN Brno, FNKV) za účelem zjištění možností další spolupráce ve specializaci popálenin
 • 1 lékařská mise ve Lvově ve specializaci popálenin a plastické chirurgie
 • 1 dodávka materiální pomoci (zdravotnický spotřební materiál) ve výši 5 mil. Kč pro Ukrajinský červený kříž