Program MEDEVAC v Sýrii

SÝRIE

Program MEDEVAC v Sýrii


V souvislosti se vzrůstajícím počtem ozbrojených konfliktů ve světě (Libye, Sýrie, Ukrajina) se program MEDEVAC začal od roku 2011 opět věnovat válečným zraněním i dospělých pacientů. Tak byli do České republiky poprvé evakuováni syrští uprchlíci.


Realizace programu MEDEVAC pro státní občany Syrské arabské republiky byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 11. 7. 2012 č. 522. Syrští pacienti programu MEDEVAC se rekrutovali z řad obětí zásahů režimních vojsk, případně byli pacienty s jinými onemocněními, které nebylo možné v daných podmínkách adekvátně léčit. Byli evakuování přímo ze Sýrie nebo z Jordánského hášimovského království, kam před válkou uprchli. V Jordánsku po vypuknutí ozbrojeného konfliktu v Sýrii došlo k dramatickému nárůstu počtu uprchlíků a s tím související zhoršování humanitární situace. Na podzim roku 2013 schválila vláda pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel pro státní příslušníky Syrské arabské republiky.

Lékařský tým z Fakultní nemocnice v Motole z dětského kardiocentra působil v jordánském hlavním městě Ammánu, kde prováděl operace vrozených srdečních vad u dětí. Zároveň byli vybráni dva pacienti, kteří byli následně převezeni na operaci do České republiky. Během další lékařské mise z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice v Motole ve specializaci traumatologie/ortopedie za účelem výběru syrských pacientů v Jordánsku bylo prohlédnuto dalších 46 Syřanů, z toho 35 v Ammánu a 11 v uprchlickém táboře Zátarí a u některých z nich rozhodnuto o léčbě v České republice.


Na základě společné dohody ministerstev zahraničních věcí, zdravotnictví a vnitra bylo v druhé polovině roku 2014 realizováno pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel pro syrské uprchlíky v Jordánsku. V této věci bylo přijato usnesení vlády ČR ze dne 27. října 2014 č. 870. Evakuacemi to tedy neskončilo. Usnesení č. 870 bylo realizováno v podobě krátkodobého vyslání celkem tří českých specializovaných lékařských týmů do Jordánska. Jednalo se o specializované týmy z FN v Motole (kardiochirurgie, ortopedie) a Nemocnice na Bulovce (plastická a rekonstrukční chirurgie).


Pomoc tak byla zaměřena na léčbu válečných zranění syrských uprchlíků z uprchlických táborů a také na operace syrských dětských i dospělých pacientů se získanými a vrozenými vadami pohybového aparátu či srdce. Program MEDEVAC se v Jordánsku dlouhodobě zaměřoval na léčení a operace zranitelných skupin obyvatelstva, tj. jak na syrské uprchlíky v Jordánsku, tak na sociálně slabé jordánské občany, pro které je lékařská péče většinou nedostupná.


Od roku 2017 navíc realizujeme ze stejných důvodů lékařské mise i v Libanonu, kde došlo též s příchodem syrských uprchlíků ke zhoršení humanitární situace. Díky MEDEVACu se tak nejen uprchlíkům dostane nezbytné zdravotní péče, která by jinak byla pro většinu z nich vzhledem k tamní situaci nedostupná, ale zároveň se podílí na rozvoji zdravotnické infrastruktury v těchto zemích, více viz Program MEDEVAC v Jordánsku a Program MEDEVAC v Libanonu.


2012 - 2013

  • do ČR převezeno a léčeno celkem 14 osob ze Sýrie (válečná zranění, srdeční vady), z toho 8 dospělých a 6 dětí


2014 - nyní

  • lékařské mise v Jordánsku a Libanonu v různých specializacích (kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, plastická a rekonstrukční chirurgie, oftalmologie)