Program MEDEVAC v Senegalu

SENEGAL

Program MEDEVAC v Senegalu


Senegal představuje významnou zdrojovou zemi migrace do EU. Průměrná porodnost se pohybuje okolo 5 dětí na jednu ženu a počet obyvatel rychle roste, každoročně v Senegalu dle odhadů přibývá více než půl milionu lidí. Značnou část populace tvoří mladí lidé do 30 let. V zemi neexistuje plošné zdravotní pojištění, nemocný si ošetření musí zaplatit, jinak se mu léčby nedostane (za pomocí často musí putovat). Na ošetření se proto často skládá celá rodina. Velkým problémem Senegalu je dále nedostatečné přístrojové a materiálové vybavení nemocnic.


MEDEVAC působí v Senegalu od roku 2017, kdy se konaly první rekognoskační cesty za účelem realizace budoucích misí. Ve spolupráci se ZÚ v Dakaru byla nakonec vybrána nemocnice Centre Hospitalier El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene ve městě Thiès, která je spádovou a referenční nemocnicí pro oblast pro region Thiès (města Thiès, M´bour, Tivaouane, Khombole) a region Diourbel. V oblasti, která spadá pod tuto nemocnici, žije zhruba 5 mil. lidí.

 

Do Thiès přijíždějí lékařské týmy 2x ročně - na jaře a na podzim. Od roku 2021 organizujeme i stáže senegalských zdravotníků v České republice (školení již od počátku probíhají i během lékařských misí). Péče je poskytována Senegalcům z nejchudších vrstev, kteří nemají na léčbu prostředky, dále naši lékaři řeší komplikované úrazy a diagnózy, které v nemocnici neumějí ošetřit. Někteří pacienti na svou operaci čekají půl roku až rok - na návrat našich odborníků.


V současné době v Senegalu působí 4 specializace (lékařské mise - traumatologie, gynekologie, ORL, školení - anesteziologie).

2017

  • rekognoskační mise ve specializacích ORL, oftalmologie, gynekologie a porodnictví (FN v Motole, VFN, FN Bulovka)
  • první lékařské mise


2018

  • rekognoskace pro specializaci traumatologie (VFN, FNOL)


2018 - současnost

  • vysílání lékařských týmů ve specializacích traumatologie (VFN, FNOL/FN Brno/FNKV, AČR), gynekologie (FN Bulovka, Fakultní Thomayerova nemocnice) a ORL (FN v Motole)


2021

  • realizována první stáž (specializace gynekologie)


2022

  • zapojení AČR - rekognoskační cesta (traumatologický tým, anesteziologové)
  • školicí mise v anesteziologii (AČR)


2023

  • školicí mise v zacházení s nástroji (AČR)
  • rekognoskace v neurochirurgii (Nemocnice Na Homolce)
  • udělení materiálního daru v hodnotě 10 milionů Kč ze strany ZÚ v Dakaru, který byl pro nemocnici vytvořen přímo "na míru" dle návrhu lékařských odborníků působících v Senegalu v rámci programu MEDEVAC, součástí daru bylo mimo jiné několik operačních sít (specializace traumatologie, gynekologie, ORL), 2 ortopedické vrtačky, externí fixátory, vybavení pro endoskopii a laparoskopii, renovace a vybavení dalšího operačního sálu určeného pro laparoskopické a endoskopické výkony, vybavení pro ambulanci, operační stoly, inkubátor, sterilizátor, porodní křeslo, dar byl slavnostně předán za účasti ministra vnitra Víta Rakušana