Program MEDEVAC v Rwandě

RWANDA

Program MEDEVAC ve Rwandě


Zapojení programu MEDEVAC ve Rwandě začalo na podzim 2022, kdy sem byla vyslána rekognoskační mise, přičemž na jaře následujícího roku byla realizována první mise. Důraz je kladen na edukaci – rwandská strana má zájem především o navyšování vlastních zdravotnických kapacit v dlouhodobé rovině a o zvyšování odbornosti. Výrazný je zde zejména rozvojový prvek s důrazem na školení a předávání českého know-how. Školicí program, který kombinuje praxi i teorii, je vytvářen na míru ve spolupráci s rwandským ministerstvem zdravotnictví, novými partnerskými nemocnicemi a s českými lékaři.


2022

  • rekognoskační mise v oborech gynekologie, plastická chirurgie, traumatologie


2023

  • vysílání lékařských týmů ve specializacích gynekologie, plastická chirurgie, traumatologie ve spolupráci s FN Bulovka, FN Královské Vinohrady a VFN
  • stáže zdravotníků z Rwandy v České republice