Provedli jsme školení lékařů

Ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha jsme zajistili školení zdravonického personálu z Ukrajiny.