Program MEDEVAC v Nigeru

NIGER

Program MEDEVAC v Nigeru


Program MEDEVAC byl v Nigeru realizován v roce 2018, kdy byl ve spolupráci s neziskovou humanitární organizací Care realizován dar v celkové výši 5 milionů Kč, který se zaměřil na renovaci 2 zdravotnických středisek, jejich vybavení zdravotnickými přístroji a odborné školení. Vyškoleno bylo 54 zdravotníků v oblasti reprodukčního zdraví.


V současnosti není program MEDEVAC v Nigeru aktivní.


2018

  • finanční dar + školení