Program MEDEVAC v Nepálu

NEPÁL

Program MEDEVAC v Nepálu


Program MEDEVAC byl v Nepálu realizován v letech 2016 a 2017. Kromě daru se zde uskutečnily 2 školení, která byla zaměřena na edukaci odborníků v oblasti základního ošetření traumat.


V současnosti není program MEDEVAC v Nepálu aktivní.


2016

  • zakoupení jednoho sanitního vozu a vybavení místnosti lékařské pohotovosti, na tento dar poté v roce 2017 navázala školení realizovaná programem MEDEVAC.


2017

  • školení (VFN v Praze) 8 mnichů a 4 řádových sester z budhistického kláštera Dhagpo Sheydrub Ling, který zajišťuje základní zdravotní ošetření v oblastech, kde není dostupná primární zdravotní péče, hlavním cílem kurzu bylo osvojení základních typů ošetření u nejběžnějších typů úrazů
  • navazující školení zdravotnického personálu v klášteře Dhagpo Sheydrub Ling Monastery, nově se také školilo v ženském klášteře Hasanta, kterého se zúčastnilo 15 mnišek