Program MEDEVAC v Maroku

MAROKO

Program MEDEVAC v Maroku


Program MEDEVAC byl v Maroku aktivní od roku 2016 do roku 2020. Byly zde realizovány dvě operační mise zaměřené na děti se srdeční vadou, během kterých bylo odoperováno celkem 23 dětských pacientů. Dále od roku 2016 - 2019 probíhaly stáže zdravotníků z marockých nemocnici ve třech specializacích v ČR. Za účelem snížit pooperační infekce bylo naplánováno online školení infektologie.

 

V současnosti není program MEDEVAC v Maroku aktivní.


2016 - 2017

  • vyslání lékařského týmu (dětská kardiochirurgie) z FN v Motole do marocké nemocnice Centre Hospitalier Universitaire Hassan II


2016 - 2019

  • proběhly rekognoskační cesty týmu FN v Motole, FN Bulovka ve specializacích dětská kardiochirurgie a dětská ortopedie za účelem navázání spolupráce s marockými nemocnicemi


2016 - 2019

  • stáž zdravotníků z partnerské nemocnice v oboru dětské kardiochirurgie v ČR proběhla ve FN v Motole
  • stáž zdravotníků z partnerské nemocnice oboru dětská ortopedie v ČR proběhla ve FN Bulovka
  • stáž zdravotníků z partnerské nemocnice oboru plastická chirurgie v ČR proběhla ve FN Královské Vinohrady
  • stáž zdravotníků z partnerské nemocnice oboru plastická chirurgie v ČR proběhla ve FN Bulovka


2020

  • online školení zaměřené na snižování infekcí po operacích, během kterého bylo proškoleno 7 osob