Program MEDEVAC v Libanonu

LIBANON

Program MEDEVAC v Libanonu


Libanon představuje pro EU z migračního hlediska velmi významného partnera. Na svém území totiž hostí největší počet uprchlíků per capita. Z 6,5 mil. obyvatel tvoří asi 1,5 mil. uprchlíci, nejvíce ze Sýrie a Palestiny, ale i např. z Iráku, Íránu a severní Afriky. Tak vysoký počet uprchlíků představuje značný nápor na libanonskou infrastrukturu, včetně té zdravotnické.


Libanon navíc od podzimu 2019 prochází hlubokou krizí: ekonomickou, finanční, politickou i společenskou. Vlivem této krize se již více než polovina obyvatel Libanonu nachází pod hranicí chudoby. Přestože v minulosti Libanonci využívali hojně soukromé lékaře a většina zdravotnických kapacit je tak právě v soukromém zdravotnictví, nyní se většina lidí obrací na veřejné nemocnice. Ty jsou tak pod velkým tlakem, jelikož jim chybí personál, vybavení i finance.


MEDEVAC působí v Libanonu již od roku 2016, kdy ve spolupráci s organizací ADRA International poskytl přístrojové a materiální vybavení do zdravotnických center v údolí Bekaa. V roce 2019 byl pak do Libanonu poprvé vyslán lékařský tým, a to specialisté na oftalmologii. Ti se zaměřují na operace šedého zákalu u té části populace, která by si jinak ošetření nemohla dovolit. Program tak nejen pomáhá zajistit kvalifikovanou péči v zemi, kde je zdravotní péče velmi nákladná, ale především snížit tlak na libanonské zdravotnictví.

2016

  • podpora zdravotnického projektu realizovaného ADRA International na nákup přístrojového a materiálního vybavení primárních zdravotnických center v regionu Bekaa


2017

  • rekognoskační cesta za účelem navázání spolupráce s partnerskou nemocnicí pro realizaci budoucích misí


2018

  • darování přístrojového vybavení partnerské Rafik Hariri University Hospital


2019 – současnost

  • vysílání lékařského týmu (oftalmologie) z VFN v Praze do libanonské Rafik Hariri University Hospital v Bejrútu


2020

  • materiální pomoc po výbuchu přístavu v Bejrútu


2022

  • finanční podpora projektu Amel Association International zaměřeného na posílení primární zdravotní péče