Program MEDEVAC v Keni

KEŇA

Program MEDEVAC v Keni


Program MEDEVAC byl v Keni realizován v letech 2015 - 2016 a poté v roce 2021 a 2022. Celkem se zde uskutečnily 3 mise ve specializaci dětská kardiochirurgie, během nichž bylo provedeno 37 operací, zejména vrozené srdeční vady u dětských pacientů. V roce 2016 byly realizovány evakuace 3 dětí na léčení do ČR, během kterých proběhlo ve spolupráci s dětským kardiocentrem FN v Motole také školení 1 lékařky a 1 zdravotní sestry.


V roce 2021 byl programem MEDEVAC ve výši 5 mil. Kč podpořen projekt organizace Lutheran World Federation, který byl zaměřený na podporu sekundární zdravotní péče a rehabilitace v uprchlickém táboře Dadaab.


V současnosti není program MEDEVAC v Keni aktivní.


2015

  • vyslání zdravotnického týmu FN v Motole ve specializaci dětská kardiochirurgie


2016

  • vyslání zdravotnického týmu FN v Motole ve specializaci dětská kardiochirurgie
  • evakuace 3 dětí na léčbu ve FN v Motole ve specializaci dětská kardiochirurgie
  • školení 1 lékařky a 1 zdravotní sestry ve specializaci dětská kardiochirurgie


2021

  • podpora projektu organizace Lutheran World Federation ve výši 5 mil. Kč, projekt byl zaměřen na podporu sekundární zdravotní péče a rehabilitace v uprchlickém táboře Dadaab


2022

  • vyslání zdravotnického týmu FN v Motole ve specializaci dětská kardiochirurgie