Program MEDEVAC v Jordánsku

JORDÁNSKO

Program MEDEVAC v Jordánsku


Jordánsko představuje pro EU z migračního hlediska velmi významného partnera. Do Jordánska během konfliktu v Sýrii uprchlo téměř půl milionu Syřanů. Více než 100 tis. z nich žije v táboře Zaatari, který se nachází na severu země, necelých 20 km od hranice se Sýrií. Zaatari Camp se stal největším táborem syrských utečenců v regionu.


Program MEDEVAC se od počátku zaměřil zejména na pomoc uprchlíkům z tábora Zaatari, dále také na rozvoj státních zdravotnických zařízení za účelem zvýšit kvalitu zdravotní péče v Jordánsku v regionech a tím i zvýšit dostupnost kvalitní zdravotní péče i chudým obyvatelům Jordánska.


Jordánsko je hlavní zemí, ve které působíme již od roku 2013. První mise byla zaměřena na pomoc dětem s vrozenou srdeční vadou. Lékařský tým z fakultní nemocnice Motol tehdy v hlavním městě Ammánu úspěšně odoperoval 6 dětských pacientů v nemocnici Al Khalidi. Zároveň byli vybráni další dva pacienti, kteří byli následně převezeni na operaci do ČR. Na podzim roku 2013 schválila vláda pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Syrské arabské republiky v roce 2013. Lékařské mise a jejich specializace se postupně rozrostly na ortopedii, plastickou a rekonstrukční chirurgii, traumatologii, oftalmologii a ORL. Do programu MEDEVAC v Jordánsku bylo zapojeno celkem 8 českých (FN Motol, FN Bulovka, FN Brno, VFN, FN Olomouc, FN Hradec Králové, ÚVN, FN Královské Vinohrady) a 5 jordánských nemocnic – všechny v Ammánu (Al Khalidi Hospital, Al Makassed Charity Hospital, Palestine Hospital, Eve Shami Center, Shmaisani Hospital). V současné době od roku 2015 nadále působí lékařský tým se specializací oftalmologie. Ti se zaměřují na operace šedého zákalu u té části populace, která by si jinak ošetření nemohla dovolit. Program tak nejen pomáhá zajistit kvalifikovanou péči v zemi, kde je zdravotní péče velmi nákladná, ale především snížit tlak na jordánské zdravotnictví. Profesionalita českých expertů je velmi ceněna jordánskými partnery a zejména pacienty, kterým tým dokázal výrazně zlepšit a zkvalitnit jejich život.

2013 - 2021

 • vyslání lékařského týmu (dětská kardiochirurgie) z fakultní nemocnice Motol do jordánské nemocnice Al Khalidi (celkem bylo během misí odoperováno 102 dětí)


2014 - 2017

 • vyslání lékařského týmu (plastická chirurgie) z FN Bulovka do jordánské nemocnice Al Khalidi a nemocnice Al Makassed Charity Hospital


2014 - 2020

 • vyslání lékařského týmu (ortopedie) z FN Bulovka do jordánské nemocnice Al Khalidi


2015 - 2020

 • vyslání lékařského týmu (traumatologie) z VFN v Praze do jordánské nemocnice Al Khalidi , Al Makassed Charity Hospital, Palestine Hospital, Shmaisani Hospital, Jordan University Hospita
 • vyslání lékařského týmu (traumatologie) z FNOL do jordánské nemocnice Al Khalidi, Al Makassed Charity Hospital, Palestine Hospital, Shmaisani Hospital, Jordan University Hospital, Palestine Hospital
 • vyslání lékařského týmu (oftamologie) z fakultní nemocnice Hradec Králové do jordánské nemocnice Al Khalidi a Al Makassed Charity Hospital, Eve Shami Center, Palestine Hospital


2016

 • vyslání lékařského týmu (ORL) z ÚVN do jordánské nemocnice Al Khalidi Hospital a Palestine Hospital


2016 - 2019

 • Vyslání lékařského týmu (ortopedie) z ÚVN do jordánské nemocnice Al Khalidi Hospital a Palestine Hospital


2017

 • rekognoskační cesta ÚVN za účelem navázání spolupráce v partnerských nemocnicích Al Khalidi Hospital, Palestine Hospital v oboru oftalmologie


2017 - současnost

 • vyslání lékařského týmu (ortopedie) z ÚVN do jordánské nemocnice Al Khalidi Hospital


2017

 • rekognoskační cesta FN Královské Vinohrady za účelem navázání spolupráce v partnerských nemocnicích Palestine Hospital, Shmaisani Hospital v oboru plastické chirurgie


2018 - současnost

 • vyslání lékařského týmu (plastická chirurgie) z FN Královské Vinohrady do jordánské nemocnice Shmaisani Hospital


2023

 • rekognoskační cesta FN Brno za účelem navázání spolupráce v partnerských nemocnicích Al Basheer hospital, King Abdullah University Hospital Irbid, Jordan University Hospital, Al Hamsa Hospital v oboru gynekologie