Program MEDEVAC v Iráku

IRÁK

Program MEDEVAC byl v Iráku realizován již od roku 2003 prvotně v rámci evakuace 45 osob, převážně dětí, kteří trpěli rozsáhlými popáleninami nebo srdeční vadou. Z rozpočtu programu bylo podpořeno 10 zdravotnických projektů, a to především v nákupu zdravotnického zařízení a materiálu. Dále v iráckém Kurdistánu proběhla traumatologická mise týmu z VFN, během které bylo odoperováno celkem 10 pacientů.


V současnosti je program MEDEVAC v Iráku aktivní, koncem roku 2023 proběhne stáž iráckých zdravotníku ve specializaci gynekologie.

Realizace programu v Iráku


2003 - 2005

 • evakuace 45 osob (popáleniny, srdeční vady)


2015

 • školení traumatologického týmu v Regionu iráckého Kurdistánu / Erbíl, bylo proškoleno 8 účastníků


2016

 • finanční zaštítění daru realizovaného organizací Adra Podpora budování / vzniku zdravotnické infrastruktury pro vnitřně vysídlené osoby v táboře Hasansham U2 IDP Camp v blízkosti iráckého Mosulu, nákup zdravotnického materiálu, nástrojů a přenosného rentgenu


2016

 • finanční dar realizovaný organizací Caritas Intetnational, distribuce pitné vody a hygienických balíčků pro vnitřně vysídlené osoby v blízkosti iráckého Mosulu


2016-2017

 • školení traumatologického týmu v Regionu iráckého Kurdistánu / Duhok, Emergency Teaching Hospital (RIK / Duhok) bylo proškoleno celkem 44 účastníků


2017

 • dar realizovaný organizací Caritas International, distribuce hygienického materiálu do dvou mosulských zdravotnických center. Distribuce hygienických balíčků pro vnitřně vysídlené osoby v iráckém Mosulu
 • dar realizovaný organizací CARE, odpora obnovy zdravotnického centra ve východním Mosulu prostřednictvím nákupu základních léků a zdravotnického vybavení; školení tamních zdravotníků
 • Mise traumatologického týmu VFN, během které bylo odoperováno 10 oso


2018

 • dar realizovaný organizací Caritas International, nákup 3D tiskárny pro tisk součástek do poničených zdravotnických přístrojů v oblasti Ninewa / Mosul


2019

 • školící mise infektologa z IKEMu v iráckém Kurdistánu, vyškoleno 282 osob


2020

 • online školící mise infektologa z IKEMu v iráckékém Kurdistánu, vyškoleno 13 osob


2021

 • finanční dar realizovaný organizací Care International za účelem zlepšení přístupu k reprodukční, porodní, poporodní a novorozenecké zdravotní péče


2023

 • rekognoskace týmu FN Brno a FN Bulovka ve specializaci gynekologie a popálenin v Bagdádu a Najaf