Program MEDEVAC v Gruzii

GRUZIE

Program MEDEVAC v Gruzii


Program MEDEVAC působil ve formě humanitárního daru ke zlepšení kvality onkogynekologické péče v západní Gruzii. Na tento dar navazovala v roce 2021 rekognoskace a následně koncem roku školení lékařského týmu FN v Motole a FN Bulovka.


V současnosti není program MEDEVAC v Gruzii aktivní.


Realizace programu v Gruzii


2021

  • v rámci projektu bylo zlepšení kvality onkogynekologické péče v západní Gruzii, program MEDEVAC společně s Charitou Česká republika v Gruzii podpořil projekt související s prevencí a včasnou detekcí onkogynekologických onemocnění v západní Gruzii, který byl zaměřen na vylepšení dostupnosti screeningových onkologických služeb a zvýšení jejich kvality a celkového povědomí o rakovině


2021

  • rekognoskační mise měla za cíl navázat partnerství s místními nemocnicemi a institucemi, konkretizovat obsah i rozsah budoucího zapojení programu MEDEVAC v zemi, aby bylo následně možné na tuto rekognoskační cestu navázat školením místních zdravotnických kapacit za účelem zvýšení kvality péče v oblasti onkogynekologie a prevence onkologických onemocnění


2021

  • školící mise týmu FN v Motole a FN Bulovka, během které bylo proškoleno celkem 17 osob (zdravotnický personál ze Zugdidi SC, Rukhi Hospital, a Batumi RH) v oblasti onkogynekologie a prevence onkologických onemocnění