Program MEDEVAC v Ghaně

GHANA

Program MEDEVAC v Ghaně


Ghana spadá do regionu širšího Sahelu, který je prioritním pro program MEDEVAC. V Ghaně působíme od roku 2019, našim odborníkům se podařilo provést 261 operací u 238 pacientů. Mise probíhají ve fakultních nemocnicích v Cape Coast a Tamale, zaměřují se na pacienty z nejchudší části ghanské populace často s komplikovanými ortopedickými a gynekologickými diagnózami. Tamale Teaching Hospital (TTH) je spádovou nemocnicí pro celý chudý region severní Ghany, tedy až 10 mil. obyvatel.


Program MEDEVAC působí v oblasti gynekologické péče v Ghaně od roku 2019 v nemocnici v Tamale na severu země, předává zkušenosti a znalosti a dlouhodobě zvyšuje kvalitu života převážně ženám s gynekologickými potížemi. Mise v Tamale Teaching Hospital se zaměřují na pacientky z chudších vrstev ghanské populace s komplikovanými gynekologickými diagnózami, např. s pokročilým gynekologickým nádorem nebo rakovinou. U většiny pacientek bylo nepochybné, že by bez zásahů českých lékařů a možnosti podstoupit bezplatnou operaci, déle nepřežily.


Lékařské mise v nemocnici Cape Coast Teaching Hospital (CCTH) se zaměřením na traumatologii probíhají od roku 2021. Na podzim 2022 proběhla rekognoskace nového traumatologického týmu z FN Královské Vinohrady (FNKV). Pacienti s nezhojenými zlomeninami, nervovými parézami, infekty a akutními úrazy, kteří jsou z řad chudých obyvatel Ghany, by si lékařskou péči nemohli dovolit. Operace a kvalitní lékařské ošetření poskytnuté v rámci programu MEDEVAC jim vrátí mobilitu a umožní návrat do běžného života. V roce 2022 proběhla také první mise plastické a rekonstrukční chirurgie FNKV, která má za účel navázat na mise traumatologie. Během první mise se tým zaměřil na převážně ženy a děti s vrozenou vadou končetin nebo po závažném popáleninovém úrazu.


Stáže a školení zdravotníků z partnerských nemocnic TTH a CCTH v rámci výměny zkušeností a znalostí probíhají již od roku 2020.

2019

 • rekognoskační cesta nemocnice FN Bulovka, FNKV a FNOL za účelem navázání spolupráce v partnerských nemocnicích Tamale Teaching Hospital a Cape Coast Teaching Hospital a nemocnici v Akkře pro realizaci budoucích misí v oboru gynekologie, plastická chirurgie a traumatologie


2019 – současnost

 • vyslání lékařského týmu (gynekologie) z FN Bulovka do ghanské nemocnice Tamale Teaching Hospital


2020

 • online školení infektologie z nemocnice IKEM pro tým zdravotníků z Cape Coast Teaching Hospital


2021

 • rekognoskační cesta FN Brno za účelem navázání spolupráce v partnerské nemocnici Tamale Teaching Hospital v oboru gynekologie
 • stáž zdravotníků z partnerské nemocnice Tamale Teaching Hospital v oboru gynekologie v ČR proběhla ve FN Brno a FN Bulovka
 • stáž zdravotníků z oboru plastické chirurgie v ČR


2021 – současnost

 • vyslání lékařského týmu (gynekologie) z FN Brno do ghanské nemocnice Tamale Teaching Hospital, během mise probíhá také školení tamních zdravotníků
 • vyslání lékařského týmu (traumatologie) z FNOL do ghanské nemocnice Cape Coast Teaching Hospital
 • vyslání lékařského týmu (plastické chirurgie) z FNKV do ghanské nemocnice Cape Coast Teaching Hospital


2022

 • rekognoskační cesta za účelem navázání spolupráce s partnerskou nemocnicí Tamale Teacing Hospital v oboru traumatologie
 • proběhla rekognoskační cesta infektologa za účelem organizace školení „Infekce po operacích“ v partnerské nemocnici Tamale Teaching Hospital


2023 – současnost

 • vyslání lékařského týmu (traumatologie) z VFN v Praze do Tamale Teaching Hospital