Program MEDEVAC v Etiopii

ETIOPIE

Program MEDEVAC v Etiopii


MEDEVAC působil v Etiopii v letech 2017-2019, kdy proběhly rekognoskační mise a rovněž školení v oblasti oprav a diagnostikování vad u zdravotnických přístrojů.


V současnosti není program MEDEVAC v Etiopii aktivní.


2017

  • rekognoskační mise ve specializaci oftalmologie ve spolupráci s FN Hradec Králové


2019

  • rekognoskační mise dětské kardiochirurgie FN v Motole
  • školení techniků na údržbu lékařských přístrojů ve spolupráci s ÚVN a Hospimed
  • stáž etiopských zdravotníků v Dětském kardiocentru FN v Motole