Program MEDEVAC v Burkina Faso

BURKINA FASO

Program MEDEVAC v Burkině Faso


Program MEDEVAC byl v Burkině Faso pouze v roce 2021 a to ve formě humanitárního daru k zvyšování kvality oftalmologické péče v regionu Hauts-Bassins.


V současnosti není program MEDEVAC v Burkině Faso aktivní.


2021

  • finanční zaštítění projektu realizovaného organizací Light for the World International (Světlo pro svět), kromě samotné zdravotní péče byly z projekty zajištěny i zdravotní přístroje, materiální vybavení a školení pro zdravotníky z nemocnice Centre Hospitalier Universitaire de Souro Sanou se spádovou oblastí téměř pro 6 milionů osob, a to i z okolních států.