Program MEDEVAC v Bělorusku

BĚLORUSKO

Program MEDEVAC v Bělorusku


Program MEDEVAC realizoval pomoc raněným či perzekvovaným občanům Běloruska v letech 2020 a 2021. V těchto letech proběhly dvě fáze evakuací, během kterých bylo do ČR přijato celkem 89 osob (48 přímo vybraných osob a 41 jejich rodinných příslušníků). Obě tyto fáze probíhaly na základě usnesení vlády.


V současnosti není program MEDEVAC v Bělorusku aktivní.


2020

  • evakuace celkem 60 osob (35 pacientů, 25 rodinných příslušníků), kterým byla poskytnuta zdravotní i psychologická péče. Tyto osoby byly do ČR transportovány na základě usnesení vlády č. 878 ze dne 24. srpna 2020, kdy program MEDEVAC začal realizovat humanitární evakuace běloruských občanů pronásledovaných režimem Alexandera Lukašenka.

Na realizaci 1. fáze se podílely další rezorty (MZV, MZDR, MŠMT), české partnerské nemocnice (FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady, FN Motol, FN Bulovka, VFN, ÚVN), psychologové HZS a PČR, SUZ, Arcidiecézní charita Praha a běloruská diaspora v ČR.


2021

  • Usnesením č. 95 ze dne 1. února 2021 schválila Vláda ČR přijetí vybraných zdravotnických pracovníků z Běloruska a jejich rodinných příslušníků do ČR. Na základě tohoto usnesení bylo v rámci programu MEDEVAC přijato 13 běloruských zdravotníků, plus 16 jejich rodinných příslušníků (celkem tedy 29 osob).

Program MEDEVAC pro přijaté osoby zajistil cestu do ČR, ubytování, základní materiální podporu, úvodní kurzy českého jazyka a podporu v procesu nostrifikace jejich vzdělání.